Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

przestrzenniepoznana
Próbą naszego charakteru jest nie to, ile łez wylejemy, ale jak się zachowamy, kiedy obeschną.
— Michelle Moran
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacynamon cynamon
przestrzenniepoznana
4060 d40e 420
Reposted fromcarameltea carameltea viatulele tulele
przestrzenniepoznana
2451 9be3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
przestrzenniepoznana
5133 ff9b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawisniowysad wisniowysad

April 18 2017

przestrzenniepoznana
9210 f933 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viasensation sensation
przestrzenniepoznana
6651 0e90 420
Reposted frommslexi mslexi viasensation sensation
przestrzenniepoznana
4127 25a1 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viabajaderra bajaderra
przestrzenniepoznana
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viabajaderra bajaderra
przestrzenniepoznana
6038 76b6 420
Reposted fromtutaj tutaj viabajaderra bajaderra
6526 e95f 420
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianannou nannou
przestrzenniepoznana
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska

April 12 2017

przestrzenniepoznana
6818 b813 420
Reposted frommartinini martinini viajelonek jelonek
przestrzenniepoznana
1747 6dff
Reposted fromjelonek jelonek
przestrzenniepoznana
8434 812e 420
Reposted fromiamstrong iamstrong vianannou nannou
przestrzenniepoznana
3129 8b37 420
Reposted fromuslysz uslysz vianannou nannou
przestrzenniepoznana
0718 15dc 420
Reposted fromremeeember remeeember vianannou nannou
przestrzenniepoznana
Mamy  po 20 lat, cholera to jest dopiero początek naszego życia, powinniśmy wstawać każdego ranka z uśmiechem na ustach, bo każdy ranek to nowy początek. Nawet widząc deszcz i mgłę za oknem. A my zakrywamy kołdrą głowę i najchętniej nie wychodzilibyśmy z łóżka.
— truestorybro
Reposted fromlittlegray littlegray vianannou nannou
przestrzenniepoznana
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromborn2die born2die vianannou nannou
przestrzenniepoznana
– Szczerze? Jestem zmęczona. Facet roześmiał się. – Niedługo świt – przypomniał. Potrząsnęłam głową. – Nie chodzi mi o takie zmęczenie. – To o jakie? – O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem zmęczona… byciem. Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy na mnie. – Nie okazujesz tego – powiedział. – Nie okazuję wielu rzeczy. Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy. – To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack, Coś do ocalenia
Reposted frommefir mefir vianannou nannou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl